Over Stadskliniek Utrecht

Onze Specialisaties

Tarieven en vergoedingen
Wanneer u een behandeling overweegt (of al hebt ondergaan) bij het Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC), St Stadskliniek Utrecht, kunt u daarvoor een factuur verwachten. Wij zijn ons er van bewust ons dat (de veranderingen in) de vergoedingsstructuur van de zorgverzekeraars voor medische zorg niet altijd even helder zijn.

Hieronder treft u enige informatie aan welke betrekking heeft op tarieven en vergoedingen voor kaak chirurgische, gynaecologische of plastisch chirurgische behandelingen die vallen onder het Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) St Stadskliniek Utrecht. Het ZBC is gehuisvest in het gebouw ‘Stadskliniek Utrecht’.

Voor tarief informatie over alle overige behandelingen moet u doorklikken naar de websites van de betreffende specialismen.

Wat betaalt u als u niet verzekerd bent
Als u niet verzekerd bent of als de betreffende behandeling niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, berekent het ZBC de zogeheten ‘Passantentarieven’.

Wat zijn de kosten als u verzekerd bent
De prijzen van een behandeling zijn niet overal hetzelfde omdat zorgverzekeraars verschillende afspraken maken met zorgaanbieders. Vraag bij de zorgverzekeraar na of uw behandeling vergoed wordt en wat er vergoed wordt.

Contract met zorgverzekeraar
De Stadskliniek Utrecht heeft voor 2014 alleen voor kaak chirurgische hulpverlening met enkele zorgverzekeraars een contract afgesloten. In deze gevallen brengt het ZBC uw behandeling rechtstreeks in rekening bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer uw zorg wel voor vergoeding in aanmerking komt bij uw zorgverzekeraar maar er geen overeenkomst tussen uw zorgverzekeraar en de St Stadskliniek Utrecht bestaat, kunt u op basis van de passantentarieven een factuur verwachten. U stuurt de factuur zelf naar uw zorgverzekeraar en maakt zelf het door uw zorgverzekeraar aan u vergoede bedrag (conform de afrekenspecificatie), met in achtneming van het mogelijke ingehouden eigen risico bedrag, aan ons over.

Uw kosten zullen dus nooit hoger zijn dan bij een zorgaanbieder die wel een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar.

De passantentarieven kunt u hier vinden.

Tarieven vanaf 2014

Tarieven 2013

Andere tarieven
In de St Stadskliniek Utrecht kunt u ook terecht voor onverzekerde zorg. Kijk hier voor een overzicht.

Basisverzekering en eigen risico
Wanneer u een zorg hebt ontvangen moet u bij vergoeding hiervan altijd rekening houden het eigen risico. U betaalt altijd eerst een eigen risico. Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het verplicht eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Dit betekent dat u (in het kalenderjaar 2014) altijd de eerste 360 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het vrijwillige eigen risico is in 2014 maximaal € 860,00.

Geen medische noodzaak?
Zorg zonder een medische noodzaak is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. Hiervoor ontvangt u een prijsopgaaf.

Verzekerde zorg = verwijsbrief nodig
U heeft dus een verwijzing voor specialistische zorg nodig indien u in aanmerking wilt komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Indien u geen geldige verwijsbriefheeft u in de Stadskliniek Utrecht komt, dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Bijvoorbeeld uw tandarts.

Let op: wij maken u erop attent dat u aansprakelijk bent en blijft voor de betaling van uw onderzoek, behandeling en/of opname, ongeacht het feit of u wel of niet verzekerd bent.

Heeft u vragen over de factuur?
Dan kunt u contact opnemen met de instantie waarvan u de factuur heeft ontvangen.

Indien u van uw verzekeraar een rekening heeft gekregen over de kosten van de Stadskliniek Utrecht, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Indien u van de St Stadskliniek Utrecht een rekening heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met de afdeling Administratie. Deze afdeling is bereikbaar van dinsdag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 17.00.uur op telefoonnummer (030) 2239338 of via e-mail: administratie@stadskliniekutrecht.nl.

Ook kunt u bij deze afdeling een kopie van uw factuur aanvragen. Wij verstrekken geen kopie van facturen die aan uw zorgverzekeraar zijn verstuurd. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

 

 

 

 

 

Contact gegevens

Tel:030 2333542

Adres:Biltstraat 397 - 423
3572 AV Utrecht