Onze Specialisaties

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Stadskliniek Utrecht per 1 januari 2013          
Declaratiecode Zorgproduct Kosten instelling Poorter honorarium Totaal Tarief Omschrijving
GYNAECOLOGIE          
SPECIALISME IS VACANT          
PLASTISCHE CHIRURGIE          
15E357 990004071 1114,87 140,80 12.155,67 Operatieve ingreep bij Plastische chirurgie aan armen of benen
15E358 990004072 1370,27 225,64 1.595,91 Ooglidcorrectie bij Plastische chirurgie aan het gezicht
15E359 990004073 836,24 259,17 1.095,41 Correctie van het oorskelet bij Plastische chirurgie aan het gezicht
15B376 990004033 3164,62 404,28 3.568,90 Borstverkleining bij / door een plastisch chirurg
15B377 990004061 917,45 169,23 1.086,68 Correctie van afwijkende stand van de oogleden bij Plastische chirurgie aan het gezicht
15D163 990004007 243,88 75,21 319,09 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij / door een plastisch chirurg
15D164 990004009 92,91 28,88 121,79 Consult op de polikliniek bij / door een plastisch chirurg
15D179 990004025 2438,78 564,11 3.002,89 Oorreconstructie bij Plastische chirurgie aan het gezicht
15D182 990004028 4471,1 282,05 4.753,15 Borstcorrectie bij / door een plastisch chirurg
15D183 990004029 1076,39 846,16 1.922,55 Hersteloperatie van pees en/of zenuw bij Plastische chirurgie aan armen of benen
15D188 990004035 3832,37 470,09 4.302,46 Facelift bij Plastische chirurgie aan het gezicht
15D191 990004038 4413,04 432,48 4.845,52 Buikwandcorrectie bij / door een plastisch chirurg
15D200 990004047 685,18 178,63 863,81 Kleine reconstructie bij / door een plastisch chirurg
15D201 990004048 3252,25 244,45 3.496,70 Operatieve ingreep in geval van borstvorming bij / door een plastisch chirurg
15D203 990004052 510,98 95,65 606,63 Eenvoudige ingreep bij / door een plastisch chirurg
15D204 990004053 3774,31 332,82 4.107,13 Correctie na borstvergroting met prothese bij / door een plastisch chirurg
15D205 990004054 1161,33 357,27 1.518,60 Correctie bij Plastische chirurgie aan armen of benen
15D207 990004057 2085,88 291,46 2.377,34 Correctie bij Plastische chirurgie aan armen of benen
15D208 990004058 2032,32 295,84 2.328,16 Correctie bij Plastische chirurgie aan het gezicht
15D211 990004062 1165,65 188,04 1.353,69 Correctie van de geslachtsdelen bij / door een plastisch chirurg
15D212 990004063 929,06 159,83 1.088,89 Kleine correctie bij Plastische chirurgie aan armen of benen
15D213 990004064 1277,46 268,95 1.546,41 Correctie van een hangend ooglid of wenkbrauw bij Plastische chirurgie aan het gezicht
15D214 990004065 1161,33 169,23 1.330,56 Reconstructie van de tepel(hof) bij / door een plastisch chirurg
15D215 990004066 812,93 112,82 925,75 Triggerfinger release (operatief doorsnijden van een peesbandje) bij Plastische chirurgie aan armen of benen
15D216 990004067 1199,71 216,24 1.415,95 Correctie bij Plastische chirurgie aan het gezicht
15D217 990004075 1509,72 141,03 1.650,75 Kleine correctie bij Plastische chirurgie aan het gezicht
KAAKCHIRURGIE          
039108 OVPXXXXXX 544,88 0,00 544,88 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling.
039109 OVPXXXXXX 702,84 0,00 702,84 Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling.
234003 OVPXXXXXX 49,71 31,52 81,23 Consult
234005 OVPXXXXXX 364,89 100,87 465,76 Behandeling grote diepe kaakabcessen.
234011 OVPXXXXXX 364,89 88,27 453,16 Operatieve verwijdering van grote benigne tumoren en kysten in kaak of weke delen.
234012 OVPXXXXXX 547,96 252,19 800,15 Operatieve verwijdering van kaakkysten groter dan 1/4 van het kaakvolume en operaties aan de sinus maxillaris.
234020 OVPXXXXXX 138,21 37,83 176,04 Extirpatie frenulum labii en linguae.
234022 OVPXXXXXX 138,21 37,83 176,04 Uitgebreid operatief wondtoilet, (niet als nabehandeling van eigen ingreep), uitgebreide proefexcisie of biopsie.
234030 OVPXXXXXX 49,71 31,52 81,23 Kleine verrichtingen – extractie (ongecompliceerde extractie zie 234032) van één of meerdere gebitselementen per kaakhelft. Niet in combinatie met één of meer andere ingrepen.
234031 OVPXXXXXX 364,89 126,10 490,99 Gingivaplastiek met mucosatransplantaat.
234032 OVPXXXXXX 49,71 31,52 81,23 Ongecompliceerde extractie van één of meerdere gebitselementen in één kaakhelft.
234034 OVPXXXXXX 181,83 63,04 244,87 Extracties in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in één kaakhelft
234035 OVPXXXXXX 18,18 63,04 81,22 Extractie in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in elke volgorde kaakhelft – extractie van één of meerdere gebitselementen per kaakhelft in combinatie met één of meer andere ingrepen.
234041 OVPXXXXXX 181,83 88,27 270,10 Operatieve verwijdering van een gebitselement of één of meerdere radices of een corpus aliënum per kaakhelft – met splijten van het mucoperiost.
234050 OVPXXXXXX 181,83 126,10 307,93 Apexresectie per kaak, inclusief één behandelde wortel(inclusief eventueel noodzakelijke wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of apicale afsluiting).
234051 OVPXXXXXX 18,18 126,10 144,28 Apexresectie, elke volgende wortel.
234070 OVPXXXXXX 364,89 113,48 478,37 Verwijdering torus palatinus of mandibularis, grote alveolotomie en/of correctie linea mylohyoidea of processus alveolaris per kaak.
234092 OVPXXXXXX 181,83 63,04 244,87 Vrij prepareren van een geïmpacteerd element.
234093 OVPXXXXXX 181,83 88,27 270,10 Vrij prepareren met aanbrengen van een ligatuur of extensie.
234161 OVPXXXXXX 181,83 88,27 270,10 Correctie van het edentate deel van de kaak met bijbehorende weke delen: excisie van irritatie-hyperplasieën, flabby ridges, tubercorrectie, verwijdering meerdere exostosen per kaak.
238060 OVPXXXXXX 257,94 362,52 620,46 Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat)
238061 OVPXXXXXX 0,00 95,72 95,72 Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten)
238062 OVPXXXXXX 398,96 0,00 398,96 Kosten implantaten
238063 OVPXXXXXX 181,71 97,73 279,44 Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak).
239022 OVPXXXXXX 0,00 45,08 45,08 Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts.
239023 OVPXXXXXX 0,00 62,85 62,85 Eenvoudige, korte rapporten.
239024 OVPXXXXXX 0,00 125,50 125,50 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten.
239452 OVPXXXXXX 19,10 0,00 19,10 Kostendeel röntgengebitsonderzoek en/of röntgenschedelonderzoek, elk maximaal éénmaal per dag te declareren, geleverd door het ziekenhuis of kaakchirurgen.
239455 OVPXXXXXX 0,00 47,29 47,29 Röntgengebitsonderzoek, ongeacht aantal en soort opnamen en inclusief eventuele controlefoto(‘s) – maximaal éénmaal per dag te declareren.
239457 OVPXXXXXX 0,00 31,52 31,52 Röntgenschedelonderzoek
239458 OVPXXXXXX 0,00 66,21 66,21 Uitgebreide analyse ten behoeve van röntgenschedelonderzoek
239961 OVPXXXXXX 49,71 31,52 81,23 Nemen van afdrukken van boven- en onderkaak voor studiemodellen – het bruikbaar maken van bestaande gebitsprothesen.